หน้าแรก ek-link4u มัลติมีเดีย ผลิตภัณฑ์ ติดต่อสอบถาม สมัครสมาชิก
Product Of eK-LINK


ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

          ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของ อีเค-ลิ้งค์ นั้นล้วนเป็นผลลัพธ์ของการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาและการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้มาตรฐานสากล ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งในด้านสุขภาพของเรา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตมีกระบวนกา รผลิตภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการควบคุมเพื่อผลที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ และเป็นการต่อเนื่องงานการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า อีเค-ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และมากซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคุณประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคในมากกว่า 50 ประเทศคุณ : เชน ปรีดาวาณิชย์
E-Mail : SSHANE_99@hotmail.com
Tel. : 089-694-1499
  ตารางราคาสินค้า
  ตรวจสอบสายงาน
  Word From Founders
  Talking Your World
  Leading From The Front
  Products Of eK-Link
  Why Choose eK-Link
  แนวโน้มธุรกิจเครือข่าย
  ข่าวสาร และโปรโมชั่น
สำนักงานประเทศไทย
อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์


รางวัลที่ยืนยันในคุณภาพผลิตภัณฑ์
 
 
www.ek-link4u.com Copyright © 2008 ABiTz666 All rights reserved.