หน้าแรก ek-link4u มัลติมีเดีย ผลิตภัณฑ์ ติดต่อสอบถาม สมัครสมาชิก
Talking Your World To A New Level


มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านสุขภาพและความมั่นคงให้กับชีวิต

          อีเค-ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทลูกของ เค-ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารอย่าง
ยอดเยี่ยม และ อีเค-ลิ้งค์ ได้รับการยอมรับและแนะนำไปสู่ผู้ที่มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในนานาชาติ บริษัทได้เปิดดำเนินการในเดือน กันยายน
พ.ศ. 2549 และด้วยระยะเวลาเพียง 1 ปี อีเค-ลิ้งค์ ได้ขยายสำนักงานสาขาบริการลูกค้าไปยัง 6 ประเทศชั้นนำด้านเศรษฐกิจในเอเชีย ได้แก่ ประเทศ มาเลเซีย จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และประเทศไทย การขยายสาขาความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งไปด้วยทุน ด้วยเป้าหมาย
ที่ชัดเจนและด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของทีมผู้บริหาร เค-ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล นั่งเอง

          เรื่องราวของบริษัทแม่ คือ บริษัท เค-ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหนึ่งในความภาคภูมิและเกียรติประวัติยอดเยี่ยม โดยมีสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศมาเลเซีย ดันเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมของธุรกิจเครือข่ายในเขตอาเซียนและทวีปเอเชีย เค-ลิ้งค์ กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านการบริหารการตลาด และนำพาความสำเร็จนี้ ด้วยการขยายสาขาไปสู่ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก และไม่หยุดที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นต่อๆไป เพราะตั่งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 บริษัทก็ได้ติดเป็น 1 ใน 5 บริษัทสุดยอดของธุรกิจเครือข่าย ( MLM) จากจำนวนบริษัทคู่แข่งที่มีมากกว่า 1,200 บริษัท

วิสัยทัศน์ของเรา

          เพราะโอกาสที่เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ด้านอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพด้วยมาตรฐานการผลิต ที่มีประสิทธิภาพเพื่อผู้บริโภคของเราทั่วโลก พร้อมนำพานักธุรกิจเครือข่ายสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งในชีวิตและครอบครัว

ภารกิจหลักของเรา

หนึ่งโลก - ที่พร้อมสร้างและขยายธุรกิจไปยังทั่วทุกมุมของโลก
หนึ่งทีม - พร้อมสร้างอิสรภาพทางการเงินที่มั่งคั่งอย่างไร้ขีดจำกัด
หนึ่งเป้าหมาย - พร้อมสร้างสุขภาพที่ดีและความสำเร็จที่มั่นคง และงดงามอย่างแท้จริง
          เพื่อการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของเรานั่น เราจะต้องปลูกฝังความเชื่อมั่นและความศรัทธาเพื่อยืนยันในการนำพาให้พบความสำเร็จที่มั่นคง เราต้องดูแลและเอาใจใส่นักธุรกิจเครือข่ายและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของเรา และพร้อมผลักดันให้นักธุรกิจไขว่คว้าหาความสำเร็จในธุรกิจและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเขาที่ดียิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นและนำพาความสำเร็จของบริษัทและนักธุรกิจของเราสู่เป้าหมายที่มั่งคั่งร่วมกัน บนพื้นฐานด้านคุณธรรมที่จะนำพาธุรกิจที่พร้อมเติมเต็มทุกความฝันและความต้องการในชีวิตคุณ
          เป้าหมายหลักของ อีเค-ลิ้งค์ ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทุกคนและสร้างความสำเร็จ ที่มั่นคงและมั่งคั่งแก่นักธุรกิจทุกท่าน ด้วยการพัฒนา คิดค้น และวิจัย ซึ๋งผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภค และสร้างความโดดเด่นด้านตลาดแบบธุรกิจเครือข่าย ด้วยการค้าผ่านระบบการค้าสมัยใหม่ e-commerce บนพันธะกิจทีว่า " เราพร้อมมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านสุขภาพ และพร้อมเติมเต็มความมั่นคงและมั่งคั่งในชีวิตเพื่อสมาชิกนักธุรกิจและผู้บริโภคทั่วโลก "

ระบบสู่ความสำเร็จอย่างงดงามของคุณ

          e-system เป็นระบบเครื่องมือเฉพาะตัวที่สร้างผู้ร่วมมือทางธุรกิจจากทั่วโลก ภายใต้เอกลักษณ์ที่จะนำพาสู่ความสำเร็จในเป้าหมายร่วมกันของพวกเรา ที่จะได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่งของสมาชิกทุกท่าน ด้วยระบบ e-system จะสร้างการปลูกฝังแนวคิดและวิธีการแห่งความสำเร็จโดยการให้ความสำคัญในการอบรมเรียนรู้ ความเชื่อและความศรัทธา พันธะกิจและเป้าหมายที่แน่ชัด สมาชิกของเราจะได้รับการฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซี้ง ใช้พลังในตัวของเขาให้เกิดประโยชน์และพัฒนาทักษะต่างๆ ในการสื่อสารอย่างสมบูรณ์แบบ ระบบนี้ง่ายต่อการศึกษและนำไปใช้และจะให้ผลลัพธ์ในความสำเร็จที่รวดเร็ว เติบโตมั่นคงและพบความงดงามในธุรกิจอย่างแท้จริง

คุณ : เชน ปรีดาวาณิชย์
E-Mail : SSHANE_99@hotmail.com
Tel. : 089-694-1499
  ตารางราคาสินค้า
  ตรวจสอบสายงาน
  Word From Founders
  Talking Your World
  Leading From The Front
  Products Of eK-Link
  Why Choose eK-Link
  แนวโน้มธุรกิจเครือข่าย
  ข่าวสาร และโปรโมชั่น
สำนักงานประเทศไทย
อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์


รางวัลที่ยืนยันในคุณภาพผลิตภัณฑ์
 
 
www.ek-link4u.com Copyright © 2008 ABiTz666 All rights reserved.